Faaliyet Alanları

Online Kampanyalar ile Seferberlik

Büyük ölçekli dijital sosyal kampanyaları ile  toplumun her kesiminden bireyleri “Eşit Oynayalım” çağrısı ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti durdurmak üzere eyleme geçmeye seferber edeceğiz. Aksiyon ve işbirliği için ortak bir çağrıda bulunarak, bu hareketin büyümesini sağlayacağız. Projemiz ile yaratacağımız tutum ve davranış değişikliğinin uzun vadede ülkemizde cinsiyet eşitsizliğine karşı pozitif bir sosyal etki oluşturacağına inanıyoruz.

Spor Temelli Eğitmen Eğitimi Atölyeleri*

Sporcu yetiştirmenin ötesinde, çoğu zaman gençler tarafından rol model alınan spor eğitmenlerini cinsiyet eşitliği konusunda eğitip gerekli bilgi, beceri ve araçlarla donatacağız. ‘Eğitimciyi eğit’ modeli ile pozitif sosyal normları kabul etmeye çok daha yatkın bir kitle gençlere (DSÖ tanımı ile 10 – 24 yaş arası) erişmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz en az 1000 antrenörü eğitip 100,000 gence ulaşmak.


*We Play Equal atölyeleri eğitim içerikleri ve eğitici eğitimleri konusunda, Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği’nin bu alanlarda deneyimli eğitimci ve akademisyenlerinden destek alınmıştır.

Çok Paydaşlı Platform

Spor endüstrisi ile sınırlamadan ancak sporu bir sosyal dönüştürücü araç olarak kullanıp, her kesimden (özel sektör, kamu, akademi, sivil toplum, yerel, yönetim, sosyal girişim) paydaşı cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı işbirliği ve eyleme geçirmek ve masada paydaş olarak konumlandırmak üzere, “Eşit Oynayalım” projesi çok paydaşlı bir platform olarak da konumlanacaktır.

Siz de bu projede yerinizi alın

We Play Equal

We Play Equal, dijital kampanyalar ve eğitmen eğitimi atölyeleri ile, sporun sosyal dönüştürücülüğünde, genç çocuklarını cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için cinsiyet eşitliği üzerine eğitmeyi hedefleyen bir projedir.

[email protected]