We Play Equal (Eşit Oynayalım) Kimdir?

We Play Equal,

dijital kampanyalar ve eğitmen eğitimi atölyeleri ile,

sporun sosyal dönüştürücülüğünde,

genç çocuklarını cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için

cinsiyet eşitliği üzerine eğitmeyi hedefleyen bir projedir.

Şimdiye oluşturduğumuz ulusal ve bölgesel partnerlikler ile etki gücü 10.000 gence erişen 60 antrenörü eğittik. Projemiz, etki potansiyelini değerlendirilerek, FRIDA Young Feminist Fund ve Purposeful tarafından fon kazandı. FRIDA ve Purposeful ağları sayesinde, sosyal etkimizi tüm dünyaya global partnerlikler ile yayabilme fırsatını yakaladık.

Fonla birlikte yeni hedefimiz: bir sene içerisinde, Türkiye’de 100.000 genç üzerinde etki potansiyeli olan 1.000 antrenörü cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi üzerine eğitme ve bununla da sınırlı kalmayıp, erkek domine sektörlere eğitimler ve ulusal farkındalık kampanyaları ile etkimizi büyütmek!

We Play Equal
Neyi Hedefler?

We Play Equal grubu, sporun sosyal dönüştürücü gücünü kullanarak cinsiyete dayalı şiddet ve cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla 2019 yılında kuruldu. Cinsiyet eşitliğini iyileştirmek, toplumsal cinsiyete dayalı istatistikleri değiştirmekle değil, toplumsal cinsiyet adaletini nasıl algıladıklarına dair toplulukların kültürünü değiştirmekle ilgilidir. Projemizin nihai hedefi, kadınlara yönelik aile içi şiddet ve cinsel saldırı ile mücadele etmek, farkındalığı artırarak ve kültürel değişikliğe ilham vererek toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaktır.

 

“We Play Equal” projesi, aşağıda özetlediğimiz üç temel faaliyet alanından oluşmaktadır.

Faaliyet Alanları

Online Kampanyalar ile Seferberlik

Büyük ölçekli dijital sosyal kampanyaları ile  toplumun her kesiminden bireyleri “Eşit Oynayalım” çağrısı ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti durdurmak üzere eyleme geçmeye seferber edeceğiz. Aksiyon ve işbirliği için ortak bir çağrıda bulunarak, bu hareketin büyümesini sağlayacağız. Projemiz ile yaratacağımız tutum ve davranış değişikliğinin uzun vadede ülkemizde cinsiyet eşitsizliğine karşı pozitif bir sosyal etki oluşturacağına inanıyoruz.

Spor Temelli Eğitmen Eğitimi Atölyeleri*

Sporcu yetiştirmenin ötesinde, çoğu zaman gençler tarafından rol model alınan spor eğitmenlerini cinsiyet eşitliği konusunda eğitip gerekli bilgi, beceri ve araçlarla donatacağız. ‘Eğitimciyi eğit’ modeli ile pozitif sosyal normları kabul etmeye çok daha yatkın bir kitle gençlere (DSÖ tanımı ile 10 – 24 yaş arası) erişmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz en az 1000 antrenörü eğitip 100,000 gence ulaşmak.


*We Play Equal atölyeleri eğitim içerikleri ve eğitici eğitimleri konusunda, Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği’nin bu alanlarda deneyimli eğitimci ve akademisyenlerinden destek alınmıştır.

Çok Paydaşlı Platform

Spor endüstrisi ile sınırlamadan ancak sporu bir sosyal dönüştürücü araç olarak kullanıp, her kesimden (özel sektör, kamu, akademi, sivil toplum, yerel, yönetim, sosyal girişim) paydaşı cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı işbirliği ve eyleme geçirmek ve masada paydaş olarak konumlandırmak üzere, “Eşit Oynayalım” projesi çok paydaşlı bir platform olarak da konumlanacaktır.

We Play Equal Projesi Nerden Çıktı?

Neredeyse her genç kız ve kadın hayatı boyunca birçok sosyo-ekonomik alanda toplumsal ayrımcılığa ya da aile içi şiddet, cinsel taciz, flört şiddeti formlarında eşitsizliğin etkilerine maruz kalıyor.

Türkiye’de kadınların %37’si cinsiyet eşitsizliğine en az bir formda maruz kaldıklarını dile getiriyor

ve bu istatistik yıllar geçtikçe endişe verici bir biçimde artış göstermeye devam ediyor. Üstelik bu yönelimler kriz dönemlerinde ciddi ölçüde artış gösteriyor, örneğin COVID-19 döneminde çoğu ülkede aile içi şiddet yaklaşık %30 artış göstermiştir.

“Eşit Oynayalım” projemiz ile farkındalığı arttırarak, kolektif eylem alma güdüsünü canlandırarak ve kültür değişikliği ateşleyerek kadınlara yönelik aile içi şiddeti ve cinsel tacizi önlemeyi hedeflemekteyiz.

Her iki cinsiyeti de beraber eğiterek ulaşmayı umduğumuz bu hedef için sporu bir araç olarak kullanmayı amaçlıyoruz. Her iki cinsiyete spor sahasında eşit şartlar sunarak, eğitim koçlarını gençlerin ayrımcılığa yönelik davranışlarını nasıl değiştirebilecekleri konusunda eğiterek projemizde genç yaştaki bireylerden başlayarak basmakalıp cinsiyet yargılarını kırmayı hedefliyoruz.

Bu gerçekçi ve ulaşılabilir hedefimiz için oldukça çeşitli kesimlerden genç bireylere ulaşıp sporun sosyal dönüştürücü gücünü evlerde, okullarda ve işyerlerinde kadına şiddet problemine karşı çıkmak için bir araç olarak kullanmayı hedefliyoruz. Üstelik spor ile sınırlı kalmayıp çok paydaşlı bir platforma dönüşerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kültürel değişikliğe ilham vermeyi hedefliyoruz.

Clients who have trusted us

Over half of the fortune 100. Creatic design used by busy people from 

amazing companies all over the world.

Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image

Siz de bu projede yerinizi alın

United Kingdom

35 Street, Deerfield Valdosta Road,
United Kingdom

2800 256 508

Australia

35 Street, Deerfield Valdosta Road,
United Kingdom

2800 256 508

United States

35 Street, Deerfield Valdosta Road,
United Kingdom

2800 256 508

İletişim

İlginiz için teşekkür ederiz! Sorunuz varsa lütfen bize mesaj gönderin ya da [email protected] email adresinden ulaşabilirsiniz.

    We Play Equal

    We Play Equal, dijital kampanyalar ve eğitmen eğitimi atölyeleri ile, sporun sosyal dönüştürücülüğünde, genç çocuklarını cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için cinsiyet eşitliği üzerine eğitmeyi hedefleyen bir projedir.

    [email protected]